Analogna elektronika. Poluvodički elementi. Osnovni spojevi s tranzistorima. Operacijska pojačala. ESD komponente. Digitalna elektronika. A/D i D/A konverzija, ... više
Osnove metoda i tehnologija zrakoplovnih operacija s besposadnim letjelicama (BL). Potrebe za zrakoplovnim operacijama s BL. Izrada sustavnih zahtjeva za operac... više
Air Information Publications. Jedno-motorni klipni zrakoplov. Više-motorni klipni zrakoplov. Mlazni transportni srednjeg doleta. Točka s koje nema povratka. Zra... više
Organizacija komunikacija u zračnom prometu. Pojam signala, prikaz signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, mjerne jedinice, razina (dB). Radiokomunikacije... više
Uzdužna i poprečna stabilnost stabilnost zrakoplova. Prijenosne funkcije uzdužnog i bočnog gibanja. Upravljivost, osmotrivost i stabilnost. Metode sintetičkog r... više
Teorijske osnove radio valova, radijske postaje. Načela, uređaji i sustavi zemaljske (terestrijalne) navigacije. Načela, uređaji i sustavi satelitske navigacije... više
Sunčev sustav. Oblik i veličina Zemlje. Vrijeme i pretvorba vremena. Pravci, smjerovi i kutovi u zrakoplovnoj navigaciji. Razdaljina. Navigacijska pomagala, sre... više
Sunčev sustav. Oblik i veličina Zemlje. Vrijeme i pretvorba vremena. Pravci, smjerovi i kutovi u zrakoplovnoj navigaciji. Razdaljina. Navigacijska pomagala, sre... više
Teorijske osnove radionavigacije: definicije, parametri, rasprostiranje radio valova u realnim uvjetima, frekvencijski spektar, prijam, odašiljanje i obrada sig... više
Sistematizacija i standardizacija elektrosustava zrakoplova. Statički elektricitet, DC i AC struja. Elementi strujnih krugova. Poluvodički elementi i logički sk... više
Osnovni pojmovi o zrakoplovnim instrumentima, sistematizacija i standardizacija. Načini mjerenja i prikazivanja podataka, telemetrija, sinkroni prijenosni susta... više
Zrakoplovno izviđanje i nadzor (ZIN) kao izvor informacija i podataka za sustave odlučivanja. Potrebe u kopnenom i pomorskom prometu, u kriznim situacijama, u b... više