The Jean Monnet Chair "Global Effects of EU Law" embodies a number of courses, events and research activities. This e-learning site will contain teaching and learning materials relevant for this project.

Opći cilj predmeta je uvrstiti pravo Europske unije i rodnu ravnopravnost u nastavne sadržaje visokoškolskog i stručnog neformalnog obrazovanja kroz različite oblike izvođenja nastave poput seminara, predavanja i nedovoljno razvijenih alata e-učenja. Poseban cilj predmeta je proširiti tradicionalnu ponudu nastavnih sadržaja na Pravnom fakultetu u Zagrebu, posebno razvijajući sadržaje vezano uz izučavanje pravnog sustava Europske unije u području rodne ravnopravnosti.