Nastavnik - mentor kroz studij, u slučaju potrebe i na zahtjev, informira studente o sljedećem:                       

 • Upotreba sustava ISVU, e-studenta, SAN aplikacije i sustava e-učenja Merlin                    
 • Informacije o kolegijima - izvedbeni planovi s ishodima učenja                    
 • U izvedbenim planovima javno dostupna pravila ocjenjivanja i bodovni sustavi sa kriterijima za                 ocjenjivanje na ispitu                   
 • Obavijesti za studente na web-stranici Fakulteta prometnih znanosti                   
 • Pravila o ispitima za redovne i izvanredne studente na web-stranici Fakulteta prometnih znanosti                  
 • Objava rasporeda nastave, ispita i konzultacija na web-stranici Fakulteta prometnih znanosti                   
 • Knjižnica Fakulteta prometnih znanosti, PC učionica / čitaonica                  
 • Upravljanje kvalitetom                   
 • Međunarodna razmjena                   
 • Studentski predstavnici u tijelima Fakulteta prometnih znanosti                   
 • Studentska udruga                   
 • Razno                    

Sustav za komunikaciju s mentorom kroz studij. Molim Vas da pitanja postavljate na forumu kako bi svi imali pristup informacijam koje vas najviše zanimaju.

E-kolegij je namjenjen studentima kojima je Mentor kroz studij: doc. dr. sc. Vlatka Stupalo.

E-kolegij je namjenjen studentima koji su za završni ili diplomski rad odabrali dr. sc. Peru Škorputa.