Mađarski kao strani jezik 1.

Dobrodošli na on-line varijantu kolegija Lingvistika jezičnih dodira!

Veseli me što ste se odazvali u ovolikom broju, nadam se da ćete naučiti ponešto, istražiti ponešto i ponešto ponijeti sa sobom u teorijskom i praktičnom smislu.

Budući da se iz dana u dan pojavljuju nove nepredviđene situacije, očekujete prvo predavanje (u virtualnoj sobi za webinare) te poveznice i materijale (bilo na Merlinu, bilo e-poštom) tijekom nadolazećeg tjedna.

S poštovanjem,

Kristian Novak  

Kolegij se bavi razdobljima realizma i moderne u hrvatskoj književnosti. Predstavljaju se glavni pisci i djela spomenutih razdoblja te književni časopisi i kritika. Daje se pregled žanrovske slike hrvatskog realizma i moderne te glavnih tematskih i stilskih smjerova, pogotovo u razdoblju moderne (simbolizam, impresionizam, secesija, nagovještaji avangarde itd.). Daje se metodološki okvir za analizu i interpretaciju književnih djela moderne.


Kolegij se bavi hrvatskom književnošću od 1914. do 1945. godine. Predstavljaju se stilski pravci i zasebni fenomeni u tome razdoblju, kao što su ekspresionizam i ostali avangardni pravci (dadaizma, nadrealizam, zenitizam), zatim novosimbolizam, socijalni realizam / moderni objektivizam, dijalektalna književnost, književnost duhovnog nadahnuća, književni ruralizam itd. Poseban je naglasak na temeljnim piscima toga razdoblja, kao što su Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Tin Ujević i drugi. Daje se žanrovska slika hrvatske književnosti međuratnog razdoblja te se predstavljaju književni časopisi i kritika. Predstavljaju se i teorijsko-metodološki pristupi hrvatskoj književnosti međuratnog razdoblja te se analizaju i interpretiraju najvažnija djela iz toga razdoblja.