Cilj kolegija: Upoznati polaznike s bazičnim spoznajama o razvoju nužnim za razumijevanje zakonitosti odgoja i obrazovanja. Na temelju spoznaja o psihološkom razvoju djece i adolescenata omogućiti razumijevanje primjenjenih odgojnih postupaka, te njihovu prikladnost za određenu dob učenika. Senzibilizacija polaznika programa za specifičnost funkcioniranja učenika različite dobi, kao i razumijevanje individualnih razlika. Usvajanje vještina vrednovanja i kritičke prosudbe prikladnosti odgojno-obrazovnog rada s djecom i adolescentima.

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim spoznajama o razvoju nužnim za razumijevanje zakonitosti odgoja i obrazovanja. Na temelju spoznaja o psihološkom razvoju djece i adolescenata omogućiti razumijevanje primijenjenih odgojnih postupaka te njihovu prikladnost za određenu dob. Pored toga cilj je senzibilizacija studenata za specifičnosti funkcioniranja djece i mladih određene dobi, kao i razumijevanje individualnih razlika.


Cilj kolegija je osposobiti studente za konstrukciju mjernih instrumenata. Sam zadatak kolegija je izrada i validacija jednog takvog psihologijskog mjernog instrumenta. Tim postupkom steći će znanja vezana za postupak konstrukcije i validacije psihologijskih mjernih instrumenata koja će im omogućiti da bolje razumiju kvalitete, mane i ograničenja mjernih instrumenata u psihologiji s kojima će se susretati u njihovom radu kao psiholozi.