Povijesni okvir razvoja umjetnosti gotike u Europi. Definicija stila i osnovnih razvojnih smjernica.

Regionalna obilježja i posebnosti na europskom prostoru. Arhitektura gotike u Francuskoj – nastanak, definicija osnovnih graditeljskih značajki, terminologija, razvojne faze (rana, zrela i kasna gotika). Gotička arhitektura u Njemačkoj. Gotička arhitektura u Engleskoj. Gotička arhitektura u Italiji (regionalne varijante). 

Skulptura gotičkog razdoblja u Francuskoj i Italiji (glavna stilska obilježja, radionice, majstori). 

Slikarstvo gotike u Italiji. 

Gotička umjetnost u Hrvatskoj.