Kolegij obrađuje multimedijske komunikacije na web-u. Upoznaje se rad s  HTML elementima i atributima. Obrađuje se multimedijalni prikazi kroz HTML i CSS tehnologiju.  Definira se tipografija i prikaz za web, slaganje teksta, isključivanje teksta, određivanje margina i praznina, odabir fontova i označavanje dijelova teksta i poglavlja. Tabelarni prikaz tekstualnih i brojčanih vrijednosti kao i  manipuliranje s redovima i stupcima u tablici. Sortiranje sadržaja kroz liste. Obrada različitih polja za unos teksta te formi za odabir jednog ili više ponuđenih odgovora. Uvođenje slike, zvuka i video zapisa na web stranicu preko HTML i CSS tehnologije. Upoznavanje multimedijskih formata pogodnih za web. Pokretanje i zaustavljanje audio i video sadržaja. Povezivanje web stranica. Određivanje mjesta u kojem će se sadržaj linka otvoriti. Ugnježđivanje vanjskih multimedijskih sadržaja u web stranicu. Slika ili dio slike kao poveznica drugog sadržaja. Manipulacija blok elementima. Apsolutno i relativno pozicioniranje elemenata. Stiliziranje HTML sadržaja CSS-om. Grupiranje HTML elemenata  kroz stilove. Manipuliranje položajem elemenata kroz z-indeks. 2D i 3D transformacije. Osnove CSS animiranja i transformacija elemenata. CSS Tranzicije boja i oblika. CSS animacija slike kao galerije. Prilagođavanje sadržaja različitim preglednicima (desktop, tablet, pametni telefon).