Kombinirana se socijalna politika nudi kao koncepcijski okvir za privatizaciju postojećih državnih socijalnih programa. Koncept privatizacije ovdje ima poseban ... više
Objekt etike. Etika i druge discipline (psihologija, sociologija, pravo, teologija). Etika pomažućih profesija. Etika socijalnog rada i etika u socijalnom radu.... više
A. Teorijska razina u integrativnom pristupu u socijalnom radu. B. Razine djelovanja u kontekstu integrativnog pristupa u socijalnom radu: (1) neposredna raz... više
Predmet marginalne grupe pruža znanja i informacije o procesima marginalizacije i isključivanja (načini ispadanja iz "središnjeg društva", posljedice i ... više
Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti. Historijat, tipovi i mehanizmi socijalne isključenosti. Ambivalentnost omladinskog položaja i "p... više
Policy analiza u socijalnoj politici. Kvalitativni pristupi u istraživanju socijalne politike. Kvantitativne metode u istraživanju socijalne politike. Longit... više
Policy analiza u socijalnoj politici. Kvalitativni pristupi u istraživanju socijalne politike. Kvantitativne metode u istraživanju socijalne politike. Longit... više
Određenje pojma supervizija. Razvoj supervizije. Odnos supervizije sa stručnim nadzorom, edukacijom, konzultacijom i psihoterapijom. Osnovni tipovi supervizije ... više
Kolegij je usmjeren na nasilje u bliskim odnosima odraslih osoba - mladića i djevojka, muškarca i žena. Određenje i pojavni oblici nasilja u partnerskim odnosim... više
Putem kolegija Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca studenti se upoznaju s: razvojem, značenjem, sadržajem te učincima obiteljske politike u europskim zeml... više
Kolegij produbljuje teorije i metode u pojedinim primijenjenim područjima socijalnog rada - socijalni rad s djecom, socijalni rad s mladima, socijalni rad sa st... više
- On-line društvo i suvremeni oblici komunikacije - Metoda ankete i modaliteti provedbe anketnog istraživanja - Odaziv, samoselekcija i ostali aspekti provedb... više
Razvoj hospicijske/palijativne skrbi u svijetu; Organizacija palijativne skrbi u EU; Definicija i načela palijativne skrbi; Modeli palijativne skrbi; Specifične... više
Pristupi u savjetovanju je predmet koji se zasniva na upoznavanju s dominantnim psihoterapijskim pravcima (psihodinamski, transakcijsko-analitički, geštaltistič... više
Cilj kolegija je konsolidacija znanja i vještina iz područja suvremenih teorijskih pristupa u socijalnom radu i metodologije društvenih istraživanja s ciljem po... više
Novo siromaštvo. Pojam i tipologija linija siromaštva. Funkcije i načini konstrukcije ekvivalentnih ljestvica. Ekonomske nejednakosti i siromaštvo. Empirij... više
Socijalna ekonomija i posebice socijalno poduzetništvo su novi koncepti u našem kontekstu. Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s konceptom i nastankom soc... više
Teorije socijalne politike i socijalne države relevantne za Hrvatsku. Povijest socijalne politike u Hrvatskoj. Politika socijalne skrbi. Socijalno osiguranje u ... više
Suvremene teorije razvoja društva. Temeljni pokazatelji gospodarskog, socijalnog i političkog razvoja. Povezanost gospodarskog, socijalnog i političkog razvo... više
Suvremene teorije razvoja društva. Temeljni pokazatelji gospodarskog, socijalnog i političkog razvoja. Povezanost gospodarskog, socijalnog i političkog razvo... više
Koncepte o ljudskim pravima i ljudskom dostojanstvu te osnovni te antropološko - etičke aspekte u socijalnom radu. Promjene u svijetu i europska društva. Stanje... više
U okviru kolegija studenti će se upoznati sa postupanjima prema počiniteljima kaznenih djela, sankcijama koje im se izriču, alternativnim postupanjima i probaci... više
Teorijski koncepti mentalnog zdravlja; Povijesni pregled institucionalizacije na području mentalnog zdravlja; Kritički osvrt na institucionalizaciju i proces de... više
Studenti će dobiti najvažnije informacije vezane uz djelatnost socijalnih radnika unutar sustava socijalne skrbi RH i zemalja EU. Prikazom domaćih specifičnosti... više
Uvod u socijalno pravo (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Odnos socijalnog prava i drugih grana prava. Povijesni razvoj socijalnog prava te dr... više
Definicije i pojmovi: planiranje, socijalno planiranje, strategijsko planiranje. Pristupi problemu planiranja u javnom sektoru, gospodarski razvoj / socijalni r... više