Ciljevi kolegija: 1. Steći znanja o konvencijskom sustavu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda te osnovnim odrednicama pojedinih konvencijskih prava veza... više