Opis kolegija

Kolegij je usmjeren na aktivnosti upravljanja (menadžmenta) koje su vojnim vođama nužne kako bi efikasno i učinkovito upravljali resursima organizacije.  Kadeti će shvatiti kako se funkcije menadžmenta, vještine planiranja i dostizanje ciljeva, upravljanje vremenom i stresom, kritičko mišljenje, rješavanje problema, tehnike odlučivanja ...., primjenjuju u procesu zapovijedanja. 

 Ilustracija i raščlamba teorijskih koncepata kroz analizu relevantnih situacija iz okružja menadžera/zapovjednika iz civilnog i vojnog područja (metoda studija slučaja), omogućuje polaznicima razvijanje  kritičnih vještina za učinkovito zapovijedanje. 


Menadžment je dio Zapovijedanja.jpgMenadžment je dio Zapovijedanja.jpg

Na platformi su svi sadržaji/predavanja. Obavezna literatura je udžbenik Medicinska skrb na brodovima trgovačke i ratne mornarice, autorice prof. dr. sc. Rosande Mulić. Ispit se polaže preko dva kolokvija. Kolokvij/test ima 25 pitanja. Svaki točan odgovor nosi 4 boda, a za prolaz je potrebno 60% točnih odgovora (15 pitanja). Prvi kolokvij je nakon 8. tjedna predavanja.

Neka pitanja sastoje se od više točnih odgovora - u tom slučaju broj dobivenih bodova proporcionalan je broju točnih odgovora. 

Ako se ne položi jedan od kolokvija, na konačnom ispitu (unutar te akademske godine) se polaže nepoloženi kolokvij.

Prof. dr. sc. Rosanda Mulić


 Kolegij Vojno vođenje na Sveučilišnom studiju Vojnog pomorstva u Splitu, uvodi  studente  u razumijevanje  prirode vodstva te razvoj vlastitih vodstvenih sposobnosti za buduće zapovjedne uloge u OS RH.

Studenti  će izučavati vojne vrijednosti, načela i osobine zapovjednika/vođa, teorije vodstva, kako bi razvili vodstvene sposobnosti te definirali vlastiti pristup vodstvu.

Studenti će  stjecati  znanja i vještine, a koje su potrebne časnicima za buduće zapovjedne uloge s kojima će znati:

–neposredno utjecati na podređene,

–posredno utjecati kroz organizacijske sustave i procedure, organizacijsku kulturu i etičku klimu.

Kroz integraciju teorijskih spoznaja o vojnom vodstvu te kroz analizu studije slučaja, polaznici će razumjeti značaj vodstva na proces zapovijedanja vojnopomorskih časnika u OS RH.