Cilj kolegija "Fizikalna kemija" je razviti kod studenata opće kompetencije budućih procesnih inženjera te ih upoznati s pojmovima o termodinamičkim i drugim veličinama (entalpiji, entropiji, Gibbsovoj energiji, kemijskom potencijalu, konstanti ravnoteže itd.), svojstvima smjesa i dr., jer su oni podloga za razumijevanje ravnoteže kemijskih i elektrokemijskih procesa kao i kinetike procesa. Kako su procesi obrade i oplemenjivanja tekstila međupovršinski procesi kvašenja, adsorpcije i elektrokinetike, kolegij doprinosi i razvoju specifičnih kompetencija nužnih za područje tekstilne tehnologije.


Pregled razvoja i mijena modnih promjena od 1790 godine do 1990ih. Uočavanje ritmova promjena i određenje njihovih osnovnih pokretača, kao i stilskih obilježja tekstilnih i odjevnih tvorevina. Povezivanje fenomena odijevanja i mode s istodobnim zbivanjima na planu umjetnosti i društva. Pregled opusa najznačajnijih modnih dizajnera dvadesetog stoljeća, ukazivanje na njihov doprinos suvremenoj modi.

Pregled razvoja kulture odijevanja od prapovijesti do 1790ih. Upoznavanje s modnom terminologijom, ukazivanje na razliku između odijevanja-mode, artefakt-kostim, tradicijsko odijevanje- modni produkt dizajn. Uočavanje ritmova promjena i određenje njihovih osnovnih pokretača, kao i stilskih obilježja tekstilnih i odjevnih tvorevina. Povezivanje fenomena odijevanja i mode s istodobnim zbivanjima na planu umjetnosti i društva.

Pregled razvoja kulture odijevanja od prapovijesti do 1790ih. Upoznavanje s modnom terminologijom, ukazivanje na razliku između odijevanja-mode, artefakt-kostim, tradicijsko odijevanje- modni produkt dizajn. Uočavanje ritmova promjena i određenje njihovih osnovnih pokretača, kao i stilskih obilježja tekstilnih i odjevnih tvorevina. Povezivanje fenomena odijevanja i mode s istodobnim zbivanjima na planu umjetnosti i društva.

Pripremne operacije suhog oplemenjivanja ; smuđenje, dobivanje glatkih površina. Operacije površine celuloznog i vunenog materijala: čišćenje, kalandriranje, glačanje, čupavljenje, šišanje, manglanje, polrotiranje, ratiniranje, brušenje, četkanje. Dimenzionalna stabilnost celuloznog, vunenog i sintetskog materijala. Završne operacije kontrole, slaganja i skladištenje.