„STRUČNA PRAKSA OT“

UVOD:

Zadatak nastavnog plana ovih vježbi je da se budući prvostupnici stručnog studija -

inženjeri odjevne tehnologije kroz ovaj kolegij upoznaju sa slijedećem:

Cilj predmeta je steći stručna i primijenjena znanja o procesima krojenja, šivanja i

dorade odjeće. Tehnološki proces krojenja odjeće; praktično polaganje krojnih listova, iskrojavanje krojnih naslaga, označivanje i obilježavanje iskrojenih dijelova,

kompletiranje svežnjeva i frontalno fiksiranje. Tehnološki proces šivanja odjeće;

praktično izvođenje tehnoloških operacija šivanja aktualnih odjevnih predmeta na

brzošivaćim i specijalnim šivaćim strojevima, šivaćim automatima te međufazno

glačanje. Provođenje postupaka procesne kontrole. Tehnološki proces dorade odjeće;

izvođenje tehnoloških operacija završnog glačanja aktualnih odjevnih predmeta na

raspoloživoj proizvodnoj tehnici. Postupci doglačavanja i ostali doradni postupci.

Završna kontrola. 

Kroz auditorne vježbe studenti će razviti sposobnosti za samostalni rad primjeren industrijskom načinu proizvodnje odjeće.

Ovi ciljevi važni su za studentovo lakše uključivanje u realne proizvodne procese

izrade odjeće u VI. semestru u okviru još jednog dijela Stručne prakse.