Kolegij Filmska radionica u nastavi ruskoga jezika studente/ice provodi kroz proces filmske adaptacije kratkih djela ruske književnosti (M. Zoščenko, D. Harms, A. P. Čehov), te istovremeno putem književne analize doprinosi razvoju znanja u poljima ruskog jezika, književnosti i opće kulture. Znanja iz navedenih polja te nastavničke kompetencije studenti/ce pritom stječu kroz kreativni proces. Ne samo da će razvijati vještinu konverzacije na ruskom jeziku putem glume, nego pridonositi oblikovanju scenarija vlastitim dijalozima u pismenom obliku, ali i upoznati se s ostalim segmentima filmske umjetnosti, okušavajući se u dužnostima snimatelja, montažera, scenografa, kostimografa, itd. Kolegij je temeljen na timskom radu, čime se potiče osjećaj odgovornosti, te naglašava važnost pozitivne atmosfere u razredu i tijekom procesa učenja. Takvo će iskustvo buduće nastavnike podučiti kako u vlastitom razredu i u skladu s mogućnostima (često novčano, tehnički, vremenski i prostorno ograničenima) i jezičnim ciljevima odabrati pogodno književno djelo za adaptaciju, te razviti i poticati osjećaj za timski rad, ali napisati i vlastiti scenarij.