Uvodii kolegij namijenjen studentima poslijediplomskog doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti.