Nakon uvoda u kolegij gdje se proučava povijesno i životno ozračje kasnih i mudrosnih spisa, studenti će se upoznati s važnošću Septuaginte (LXX) i Vulgate (Vg) za ovaj dio biblijskog corpusa.

Predavanja slijede u prvome dijelu "kasnu biblijsku književnost": 1 - 2 Ljetopisa, Ezra i Nehemija; 1 - 2 Makabejaca; Tobija, Judita, Estera i Ruta. Uz kratke naglaske na pojedinu biblijsku knjigu, naglasak će biti na egzegetskim tekstovima iz pojedinih knjiga.

Drugi dio kolegija, nakon uvoda u mudrosnu literaturu, donosi na sličan način razradu biblijskih knjiga i egzegezu odabranih tekstova: Job; Psalmi; Mudre Izreke; Propovjednik / Kohelet; Pjesma nad pjesmama; Knjiga Mudrosti i Knjiga Sirahova. Neizostavan dio u analizi mudrosne književnosti bit će poveznica s novozavjetnom perspektivom mudrosti.


Upoznavanje uvodnih traktata u Sveto pismo: objava, inspiracija, kanon, hermeneutika, itd. Uvod služi kao polazište za sve biblijske kolegije – pruža temeljna znanja za ulazak u biblijski svijet.

Studenti će biti u stanju: - tumačiti povijesni kontekst u kojem nastaju biblijski spisi - upoznati tekst, prenošenje i prijevod Biblije - razložno će susresti objavu i nadahnuće biblijskih tekstova - susrest će kanon i hermeneutiku biblijskih knjiga - upoznat će literarnu povijest proučavanja i praktični rad s Biblijom

Stjecanje znanja i sposobnosti za čitanje i analiziranje proznih biblijskih tekstova na hebrejskom jeziku.

Studenti će upoznati temeljne sadržaje i pojmovlje važne za kasnije razumijevanje biblijske teologije.

Uz osnove hebrejskog  jezika osposobljava se za interdisciplinarnu suradnju na području humanističkih i društvenih znanosti kao i  za promicanje ekumenskog, međureligijskog i međukulturnog dijaloga.

Sadržaji kolegija:

Hebrejski jezik općenito. Hebrejsko pismo i njegova povijest. Hebrejski alfabet i označavanje samoglasnika. Ostali znakovi u hebrejskom pismu. Određeni član. Imenice. Izricanje padeža. Prijedlozi. Zamjenice. Pridjevi. Brojevi. Glagoli i konjugacije općenito.