U svjetlu povijesno utvrđenih činjenica te uzimajući u obzir rezultate društveno-humanističkih znanosti kolegij će upoznati studente s poviješću Crkve i kršćanstva u Hrvata.