Osposobiti sudionike za aktivno služenje raznovrsnim praktičnim (i egzegetskim) pristupima biblijskim tekstovima u cilju buduće primjene u pastoralnom radu, nadasve kao voditeljima biblijskoga pastorala.

Upoznati studente s jezikom kao najvažnijim komunikacijskim sustavom, s jezikom u usmenom i pisanom komuniciranju, s hrvatskim jezikom i njegovim realizacijama (idiolektom, sociolektom, mjesnim govorom, dijalektom, narječjem i hrvatskim standardnim jezikom), poučiti ih obilježjima hrvatskoga standardnog jezika (autonomiji, normi, polifunkcionalnosti i gipkoj postojanosti), osposobiti studente za samostalno uočavanje govorenih i pisanih jezičnih odstupanja, stjecanje potpunije kompetencije u upotrebi hrvatskoga standardnog jezika, osposobljavanje za daljnje praćenje (provjeru) svoje i tuđe uspješnosti u primjeni hrvatske standardnojezične norme.

Obvezni kolegij na drugoj godini diplomskog studija Teološko - religijskih znanosti (modul Crkvena kultuma dobra).

Okvirni sadržaj kolegija:

1.     Teorijski pristup marketingu 

2.     Marketing u kulturi i kulturna dobra

3.     Osobitosti marketinga u kulturi 

4.     Planiranje marketinga u kulturi

5.     Marketing komunikacija u kulturi

6.     Istraživanje potrošača kulturnih dobara

7.     Primjena marketinga u kulturi u praksi 

8.     Teorije i razvoj menadžmenta

9.     Temeljne menadžerske funkcije

10.   Organizacija i organiziranje 

11.   Upravljanje resursima 

12.   Menadžerske strategije 

13.   Menadžerske prakse 

14.   Proces odlučivanja, problemi u odlučivanju

15.  Strateško planiranje – izrada projekcija budžeta

(Autor fotografije: Photo by Neven Krčmarek from Pexels)

Cilj je predmeta Informacijska pismenost  potaknuti studente da bivaju svjesni informacijske potrebe jer učenje je poroces zasnovan na informacijama. Kroz postavljene informacijske upite, studenti će tražiti relevantne odgovore, prilikom čega će ovladati sposobnošću učinkovitog traženja informacija, znati odabrati i vrednovati informaciju koja može riješiti upit, pokazati vještinu korištenja širokog raspona medija i alata, organizirati informaciju te je učinkovito prenositi drugima.