Glavni cilj je upoznati studente s pluralnim razvojem teoloških pravaca kako su se razvijali nakon Drugoga vatikanskog koncila. Pri tome će se studente u okviru seminara potaknuti da prema vlastitim afinitetima odaberu jedan smjer teološkog razvoja i da prikažu glavne značajke te odabrani smjer prikažu kroz odabranog autora. U suradnji s nastavnikom, student će istražiti odabranog autora te će rezultate istraživanja prezentirati u obliku izlaganja i završnog seminarskog rada, poštujući teološku metodologiju znanstvenogistraživanja i pisanja.