Poslovno dopisivanje na engleskom jeziku na prvom semestru druge godine preddiplomskog redovnog i izvanrednog sveučilišnog studija u akademskoj godini 2020./2021.