Kolegij pruža studentima mogućnost usvojiti temeljne elemente vjeronaučnog rada s učenicima srednjoškolske dobi u okviru aktualnog predmetnog kurikuluma. Ujedno se studente želi osposobiti za razumijevanje i interpretaciju vrjednota te religioznoga stanja adolescenata i mladih, u svrhu izrade konkretnih zahvata za njihov odgoj i rast u vjeri, s posebnim naglaskom na župnu katehezu, te na njezin plan i program. Kolegij stoga uključuje i vježbe koje se izvode u školama vježbaonicama i katehetskim skupinama adolescenata i mladih.