Na tragu najnovijih tržišnih trendova i potreba tržišta rada Ekonomski fakultet u Osijeku pokrenuo je novi poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo, revizija i analiza.

U okviru kolegija studenti pristupaju nastavnom procesu i nastavnim materijalima obaveznih i izbornih kolegija studija.