Studenti će se tijekom semestra upoznati sa primjenom različitih suvremenih grafičkih tehnika u području suvremene  ilustracije. Cilj navedenog je stjecanje vještina i razvijanje osobnog likovnog vizualnog izraza.

Studenti će napraviti projekt koji obuhvaća proces pripreme skica, razrade, analize, primjene različitih suvremenih digitalnih grafičkih tehnika, usvajanje i objašnavanje  terminologije, definiranje i demonstriranje suvremenih graf. tehnika te prezentiranje završenog projekta.

Studenti uče koristiti i kombinirati različite digitalne grafičke tehnike kao sastavni dio projekta. Osposobiti studente da sami postavljaju i u svom radu primjenjuju bitne kriterije za kvalitetnu realizaciju grafike te upoznavanja sa suvremenim i netradicionalnim grafičkim tehnikama i njihovoj primjeni u suvremenoj umjetničkoj praksi te ilustraciji. Omogućiti da nauče graditi specifičan grafički senzibilitet u skladu s novim izražajnim mogućnostima.

Zavšeni projekt studenti će prezentirati na godišnjoj izložbi studentskih radova u prostorima UAOS.


Cilj je predmeta omogućiti studentima stjecanje teorijskih i praktičnih spoznaja o strukturi i zakonitostima ilustrirane knjige i slikovnice, na temelju kojih će ih moći samostalno oblikovati razumijevajući specifičnosti određenih vrsta i žanrova, određene čitateljske publike ili uzrasta. Osposobiti studente da u tekstovima koje ilustriraju  prepoznaju, odabiru i na kreativan način koriste elemente adekvatne za kvalitetnu vizualizaciju. Osposobiti ih da sami razvijaju, postavljaju i u osobnom praktičnom radu primjenjuju bitne kriterije za kvalitetnu izvedbu u cijelom procesu od razumijevanja teksta, koncipiranja i razvoja likovne ideje, odabira načina izvedbe i njene konačne realizacije.

Omogućiti studentima stjecanje iskustva i produbljivanje spoznaja kroz učestalo predstavljanje, analiziranje, kompariranje te valoriziranje svog i tuđeg rada. 


U okviru ovog kolegija student će steći kompetencije koje mu omogućavaju praćenje razvoja poslovnih aktivnosti s ciljem održavanja stabilnosti i dugoročnog razvoja  poslovnog subjekta kao i vrednovanje opravdanosti provedbe planiranih investicijskih projekata.


Autor fotografije: Scott Graham

Izborni kolegij na 3. semestru diplomskog studija Mediji i odnosi s javnošću i diplomskog studija Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama:

Sadržaj predmeta

·         Razvoj ideja i dizajn multidisciplinarnih projekata

·         Identificiranje i analiza ciljane skupine projektnog prijedloga

·         Izrada logičke matrice

·         Razvoj i planiranje projekata

·         Razvoj organizacije rada u multidisciplinarnim projekatima

·         Projektna komunikacija

·         Vođenje projektnih sastanaka

Zaključak multidisciplinarnih projekata

Cilj je predmeta omogućiti studentima stjecanje teorijskih i praktičnih spoznaja na temelju kojih će moći percipirati ilustraciju u digitalnom okruženju. Osposobiti ih da putem specifičnih alata suvereno kreiraju i optimiziraju digitalne slike fizički nastale ilustracije. Omogućiti im stjecanje iskustva i produbljivanje spoznaja kroz učestalo predstavljanje, zajedničko analiziranje, kompariranje te valoriziranje nastalog rada prema projektnom zadatku. Razvijati kapacitet samostalnog i timskog rada.

Studenti će se tijekom semestra upoznati sa primjenom različitih suvremenih grafičkih tehnika u području suvremene ilustracije. 
Cilj navedenog je stjecanje vještina i razvijanje osobnog likovnog vizualnog izraza. Studenti će napraviti projekt koji obuhvaća proces pripreme skica, razrade, analize, primjene različitih suvremenih digitalnih grafičkih tehnika, usvajanje i objašnavanje  terminologije, definiranje i demonstriranje suvremenih grafičkih tehnika te prezentiranje završenog projekta.
Studenti usvajaju i primjenjuju sposobnosti analiziranja medija grafike te odabira i korištenja pojedinih tehnika prema osobnom umjetničkom afinitetu.
Završeni projekt studenti će prezentirati na godišnjoj izložbi studentskih radova u prostorima AUKOSa.

Kolegij "Novi medijski žanrovi" bavi se problematikom suvremenih digitalnih medija, te u njima prisutnih dominantnih žanrova.

Kolegij "Vizualna semiotika" obrađuje gradivo vezano uz vizualne sustave označavanja, te stvaranja odnosno prenošenja značenja.

Studenti će tijekom dva semestra, s ciljem dodatnog razvijanja i usavršavanja u području glazbene pedagogije sudjelovati u različitim oblicima pedagoške prakse kako bi po završetku diplomskog studija na najbolji mogući način odgovorili potrebama današnjeg tržišta rada.


Kolegij "Migracijski procesi i kulturni identitet Europske unije" je izborni kolegij na prvoj godini diplomskog studija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Cilj je upoznati studente s aktualnim problemom migracija u EU, kao i utjecaj takvih migracija na kulturni identitet EU. Mnoštvo zanimljivih radionica, grupnih radova, terenske nastave na kraju će rezultirati usvajanjem novih znanja i shvaćanja novog kulturnog identiteta koji se stvara u EU pod utjecajem migracijskih i izbjegličkih valova. 

Kolegij "Sloboda kretanja umjetnika i umjetničkih dobara u EU" kolegij je na prvoj godini diplomskog studija na Akademiji za kulturu i umjetnost u Osijeku. Cilj kolegija je upoznati studente s pojmom slobode kretanja u EU i to slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala. Jednako tako cilj je staviti te slobode u kontekst umjetnosti i umjetničkih dobara. Uz mnogo zanimljivih radionica, rada u grupama, istraživanja i terenske nastave, na kraju kolegija studenti će steći sva potrebna znanja vezano za slobodu kretanja u EU, kao i slobodu kretanja umjetnika i umjetničkih dobara.