Redoviti studenti


Obvezna literautra: Klarić, P. – Vedriš, M.; Građansko pravo, Zagreb, 2014., (opći dio građanskog prava i obvezno pravo)


Sadržaj predmeta:

 1. Opći dio građanskog prava
 2. Stvarno pravo
 3. Obvezno  pravo
 4. Nasljedno pravo

(osim odabranih poglavlja:

 • pravna narav pravne osobe
 • vrste uvjeta
 • stjecanje prava vlasništva od nevlasnika
 • osobne služnosti
 • pravo stvarnog tereta
 • komision
 • ortakluk
 • stjecanje bez osnove
 • poslovodstvo bez naloga
 • jednostrana izjava volje
 • javno obećanje nagrade
 • vrijednosni papiri
 • ostavinski postupak)

Zadatak ovog kolegija je studentima predstaviti pretpostavke provedbe propisa i normi iz područja javnih financija s naglaskom na porezno pravo, s polazišta njihova utjecaja na visinu poreznih izdvajanja. Izučavat će se  zakonska regulativa obračuna poreza te njihove implikacije. Posebno će se obrađivati sustav obračuna poreza na dohodak.