Ciljevi predmeta: Studenti će imati sintetizirana znanja i vještine najnovijih istraživanja u području zdravstvene njege; znat će odabrati i primijeniti najbolji klinički dokaz, koji im je istovremeno i najprikladniji u provođenju  aktivnosti iz područja zdravstvene njege pojedinca, obitelji ili društvene zajednice,  s različitim potrebama. Moći će u skladu sa usvojenim znanjima planirati i evaluirati zdravstvenu njegu uzimajući u obzir kulturne, osobne vrijednosti i sklonosti osobe za koju se skrbi.


Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: 

 • identificirati problem;
 • izabrati kriterije za donošenje odluke;
 • preispitati sva relevantna kvantitativna i kvalitativna istraživanja, te druge informacije relevantne za donošenje najbolje odluke;
 • vrednovati i kritički prosuđivati alternative;
 • obrazložiti odluku;
 • provesti odluku u praksu na osnovu smjernica zasnovanih na dokazima;
 • izvršiti evaluaciju cilja;
 • izvršiti evaluaciju plana zdravstvene njege.

Sadržaj kolegija:

1.      Povijest sestrinstva

2.      Razvoj u Europskoj Uniji

3.      Razvoj u Hrvatskoj

4.      Direktive Europske Unije

5.      Preporuke Svjetske Zdravstvene Organizacije

6.      Bologna process

7.      Novi Hrvatski koncept

 • a)        Kurikulum utemeljen na kompetencijama
 • b)       Struktura kurikuluma u blokovima znanja i modulima
 • c)        Uravnotežen odnos između blokova znanja i vještina
 • d)       Pomjeranje fokusa s teorije k praktičnim klinikim vještinama
 • e)        Učenje zasnovano na znanstvenim načelima i spoznajama

8.      Smjerovi u sestrinstvu

9.      Specijalizacije u sestrinstvu

10. Akademsko napredovanje u sestrinstvu