Upoznavanje studenata s terenskim i laboratorijskim istraživanjima u pedologiji. Studenti stječu iskustvo rada na terenu i laboratoriju, te u interpretaciji dobivenih rezultata istraživanja u svrhu determinacije tipa tla i njegove procjene pogodnosti.

Cilj modula:

Upoznati pristupnike s podešavanjem strojeva i uređaja u praktikumu i na polju, te obuka pristupnika za praktično izvođenje agrotehničkih operacija u ratarskoj proizvodnji.


Ishodi učenja:

1. Racionalno koristiti motore SUI i pogonske agregate u ratarskoj proizvodnji

2. Obaviti najvažnija praktična podešavanje na polju sukladno agrotehničkoj operaciji i eksploatirati strojeve za osnovnu i dopunsku obradu tla, gnojidbu, sjetvu, sadnju, njegu i zaštitu bilja, spremanje sijena, spremanje silaže, žetvu zrnatih plodina, berbu i komušanje kukuruza i vađenje šećerne repe.

3. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja mehanizacije u ratarstva

4. Pokazati praktično znanje i vještine u eksploataciji pogonskih agregata i priključnih oruđa 

Cilj modula je upoznati pristupnike s radom strojeva i uređaja koji se koriste u ratarskoj proizvodnji. Sadržaj omogućava polaznicima detaljno upoznavanje strojeva i uređaja njihovu koncepciju, sklopove, teoriju rada, podešavanja u radu i primjenu.

Ishodi učenja su

1. Objasniti princip rada SUI motora i poljoprivrednog traktora

2. Opisati princip rada mehanizacije za osnovnu i dopunsku obradu tla, gnojidbu, sjetvu, sadnju, njegu i zaštitu bilja, spremanje sijena, spremanje silaže, žetvu zrnatih plodina, berbu i komušanje kukuruza i vađenje šećerne repe.

3. Opisati postupke i metode održavanja pojedinih sustava na traktoru i poljoprivrednim strojevima

4. Izračunati važnije eksploatacijske parametre poljoprivredne mehanizacije u ratarskoj proizvodnji


Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim zakonitostima nasljeđivanja i osnovnim pojmovima vezanim za selekciju domaćih životinja. Gradivo modula podijeljeno je u dva dijela. Prvi dio odnosi se na opću genetiku, a drugi dio na osnove selekcije. U prvom dijelu studenti se upoznaju sa strukturom i funkcijom stanice biljaka i životinja, principima nasljeđivanja svojstava, molekularnom strukturom i funkcijom gena te genetskom determinacijom kvalitativnih i kvantitativnih svojstava. Sadržaj drugog dijela: genetska konstitucija populacije; devijacije od H.W. zakona genetske ravnoteže populacije; kvantitativna svojstva u uzgoju domaćih životinja; pojam uzgojne vrijednosti; principi selekcije domaćih životinja; inbriding i heterozis i njihov značaj u selekciji i uzgoju domaćih životinja.

Engleski jezik 1 (Agroekonomika, Hortikultura, Mehanizacija, 74533)

Svrha kolegija na Preddiplomskome stručnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova (Agroekonomike, Hortikulture i Mehanizacije). Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do stručnoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Engleski jezik 1 (Bilinogojstvo, Zootehnika, 166599)

Svrha kolegija na Preddiplomskome stručnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova (Bilinogojstva i Zootehnike). Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do stručnoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.

Engleski jezik (Bilinogojstvo - ratarstvo, Zootehnika, 75143)

Svrha kolegija na Preddiplomskome stručnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova (Bilinogojstva - ratarstva i Zootehnike). Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do stručnoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.