Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

  1. Protumačiti predmet i metode komunikologije.
  2. Analizirati komunikacijske osobine.
  3. Učinkovito se služiti medijima. 
  4. Primijeniti stečena znanja u interpersonalnoj komunikaciji