Upoznavanje s temeljnim činjenicama vezanim za povijesne, civilizacijkokulturološke, a posebno filozofsko-teološko-liturgijske potke razvoja, dosega i značenja kršćanske, a u užem smislu katoličke crkvene, odnosno sakralne likovne umjetnosti, te način primjene stečenih kompetencija u katehetskom radu.