Predmet omogućuje uvod u teoriju i praksu dezinstitucionalizacije. Pruža oruđe za razumijevanje i preobražaj totalnih ustanova. Osnovni program i načela deinstitucionalizacije promatraju se kroz povijest deinstitucionalizacije u različitim zemljamo kao i kroz međunarodnu pravnu osnovu prijelaza.

Pored teoretskog znanja, predmet pruža upoznavanje praktičnih i organizacijskih alata koji omogućuju procjenjivanje ustanova, planiranje  i provedbu njihovih transformacija te za uspostavljanje adekvatne skrbi u zajednici i od strane zajednice. Studenti će naučiti kako prepoznati institucionalnu logiku u djelovanju službi u zajednici i kako pooboljšati usluge radi prevencije institucionalizacije.

Cilj predmeta je također osigurati studentima osnovne vještine i metode koje se koriste u zajednici kao što je osobno planiranje, analiza rizika i osnovna znanja za uspostavljnje usluga u zajednici. To će potaknuti sagledavanje perspektive korisnika i pružiti oruđa za njihovo osnaživanje.

Socijalni rad s pojedincem

Za izvanredne studente

Studenti se upoznaju s kategorijama osoba s invaliditetom, specifičnim metodama komunikacije s osobama s invaliditetom, upoznaju se s pravima osoba s invaliditetom te metodama socijalnog rada s osobama s invaliditetom i  članovima njihovih obitelji.

Kolegij se izvodi u suradnji s ugovorenim partnerskim organizacijama (terenska nastava) i na Fakultetu.


Nastanak i razvitak profesionalnog socijalnog rada. Povijesni osvrt na razvoj tehnike socijalnog rada za pojedinca. Socijalni rad za pojedinca u suvremenim društvenim okolnostima. Je li “case management “ socijalni rad s pojedincem. Razvitak socijalnog rada za pojedinca u kontekstu neoliberalističke socijalne politike. Temeljni preduvjeti za rad socijalnog radnika za pojedinca. Neka opća načela i pravila u radu za pojedinca. Faze u socijalnom radu za pojedinca. Osnovne tehnike u socijalnom radu za pojedinca. Socijalna anamneza kao tehnika i sredstvo za usmjeravanje postupaka socijalnog rada. Anamneza kao razvoj kulture socijalnog rada.  Temeljna načela suradnje sa drugim stručnjacima u procesu rada za pojedinca. Socijalno okruženje klijenta i socijalni rad za pojedinca. Analiza i sinteza elemenata okruženja u procesu planiranja postupaka socijalnog rada. Skiciranje, analiza i kontinuirano ažuriranje. Sinteza činitelja u razvitku socijalnog slučaja. Socijalni rad za pojedinca kao specifičan oblik tretmana. Socijalni transferi kao element socijalnog rada za pojedinca i njihova važnost. Aktivnost u socijalnom okruženju kao element socijalnog rada za pojedinca. Savjetovališni rad u socijalnom radu za pojedinca. Osobe s invaliditetom i socijalni rad za pojedinca. Etika u socijalnom radu za pojedinca. Proces praćenja rezultata. Vođenje administracije o postupcima.