E-kolegij Zaštita na radu na Šumarskom fakultetu ima svrhu dodjele uputa za siguran rad polaznicima e-kolegija, pomaže u komunikaciji i distribuciji materijala za rad na siguran način, odnosno pomaže u organizacijskom i izvedbenom smislu osposobljavanju zaposlenika.