Cilj predmeta

Razumjeti ključne koncepte biogeokemije, osnovnu metodologiju u biogeokemijskim istraživanjima i najvažnije fizičko-kemijske procese u okolišu. Spoznati važnost biogeokemijskih ciklusa u globalnom okolišu i razumjeti utjecaj čovjeka i globalnih promjena na biogeokemijske cikluse i ekološki sustav.