Cilj predmeta je osposobiti doktoranda za razumijevanje strukture i ponašanja ekspertnih sustava. Upoznati doktoranda s temeljnim tehnologijama umjetne intelige... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja eksploatacije i održa... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja eksploatacije i održa... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sigurnosti u cestovno... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više
Cilj predmeta je povezivanje rezultata znanstveno istraživačkog rada, znanja, iskustva i sposobnosti doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu vezanu za istraživan... više
Cilj predmeta je usvajanje znanja i postupaka potrebnih za analizu rada postojećih upravljačkih prometnih sustava te za sintezu novih upravljačkih algoritama za... više
Cilj predmeta je upoznati doktorande s tehnikama i metodama vrednovanja prometnih projekata temeljem kojih se donosi odluka o optimalnoj varijanti i u konačnici... više
Cilj predmeta je povezivanje rezultata znanstveno istraživačkog rada iz područja održive mobilnosti i vlastitog znanja doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu. S... više
Cilj predmeta sastoji se u povezivanju rezultata znanstveno istraživačkog rada, znanja, iskustva i sposobnosti doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu koja se od... više
Cilj je upoznavanje doktoranada s pojedinim egzaktnim i heurističkim metodama za optimizaciju iskorištenja logističke mreže. Usvojene metode će primijeniti u op... više
Cilj predmeta je osposobiti studenata za razumijevanje i vrednovanje performansi letjelica (aviona i helikoptera) te pripremiti studenta za identifikaciju probl... više
Cilj predmeta je upoznavanje doktoranada sa kvantitativnim metodama koje pomažu pri procesu donošenja poslovne odluke. Usvojene metode će pomoći da odluka maksi... više
Cilj predmeta je stjecanje spoznaje o važnosti teorijskih osnova primijenjene statistike u tehnologiji prometa i transporta neophodnih za razumijevanje i primje... više
Cilj kolegija je stjecanje iskustva i uvid u djelatnosti pravnih osoba koje zapošljavaju sveučilišne prvostupnike inženjere prometa/aeronautike. Izbor pravne os... više
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje i vrednovanje sustava upravljanja zračnim prometom te za identifikaciju problema i istraživanje mjera za p... više
Cilj predmeta je povezivanje rezultata znanstveno istraživačkog rada i vlastitog znanja doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu. Sadržaj čine sljedeće teme: klas... više
Cilj predmeta je upoznavanje doktoranada sa inovativnim načinima prikupljanja podataka za potrebe prometnih analiza. Sadržaj čine sljedeće teme: metode za priku... više