Filozofsko-teološki studij

Izborni kolegij "Gender teorija - antropološki izazov" (30 sati, 3 ECTS) izvodi se na Katedri Moralnog bogoslovlja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Ciljevi predmeta su: 1) razumjeti antropološko-kulturalne postavke gender teorije, kao i društvenih promjena koje su joj prethodile; 2) upoznati osnove kršćanske antropologije; osobito teološke, moralne i pastoralne aspekte koji se odnose na rod i spol ljudske osobe; 3) naučiti kako u suvremenom svijetu djelovati prema načelima integralne antropologije.

Seminar "Crkva u digitalnom dobu - mogućnosti i izazovi" (30 sati, 5 ECTS) izvodi se na Katedri Moralnog bogoslovlja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Ne postoje uvjeti za upis, a nakon uspješno položenog seminara studenti će moći: 1) objasniti strukturu nastavnog procesa; 2) prepoznati važnost sredstava društvenog komuniciranja na polju informacije i formacije; 3) spoznati utjecaj sredstava društvenog komuniciranja u aktualnim društveno-kulturološkim kretanjima; 4) intenzivirati korištenje sredstava društvenog komuniciranja u djelu evangelizacije; 5) analizirati mrežne stranice hrvatskih dijeceza ili redovničkih zajednica, s posebnim naglaskom na moralno-antropološki aspekt.  

Obavezni kolegij "Bogoslovne i moralne kreposti" (45 sati, 4 ECTS) izvodi se na Katedri Moralnog bogoslovlja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Osnovni ciljevi kolegija su: 1) upoznati izvore i razumijevati teološke i moralne kreposti; 2) upoznati glavna načela i ideje vodilje kršćanskih kreposti; 3) razumjeti razloge djelovanja prema kršćanskim krepostima, nadasve u današnjem okruženju i svijetu.