Upoznati pojam crkvenog prava, povijest i razvitak crkvenog prava, najvažnije zbirke prava i sadržaj ZKP.Razumjeti važnost Općih odredbiu kanonskom pravu i njihove primjene u redovitom djelovanju pravnoga sustava katoličke Crkve.Naučiti kako se tumače i primjenjujuodredbe III. knjige ZKP, Naučiteljska služba Crkve (o navještenju Božje riječi, misijskoj djelatnosti, katoličkom odgoju i sredstvima društvenog priopćivanja).

Upoznati pojam prava, povijest njegova razvitka, najvažnije zbirke kanonskog prava te nastanak i sadržaj ZKP i ZKIC.Razumjeti najvažnije pravne ustanove kanonskog prava iz Općih odredaba ZKP.Zapamtiti odredbe o sakramentima, osobito o sakramentu ženidbe u Katoličkoj Crkvi.Znati uvjete valjanog i dopuštenog primanja i podjeljivanja sakramenata.

Upoznati odredbe ZKP o sakramentima, a osobito sakramenta ženidbe.Razumjeti odredbe ZKP o pravno-pastoralnoj pripravi za ženidbu.Zapamtiti bit ženidbenih zapreka, važnost ženidbene privole i oblike sklapanja kanonske ženidbe. Znati sadržaj odredaba o ostalim sakramentima (o služitelju sakramenata, o načinu slavljenja i primanja sakramenata, te o upisu u matične knjige). Naučiti odredbe ZKP o bogoštovnim činima.