Sažetak: Projekt obuhvaća razvoj novog internacionalnog obrazovnog programa na području “Internet of Things” (IoT) i provedbu pilot projekta kojim će se provesti edukacija prve generacije polaznika. Važan je element projekta i izrada poslovnog plana kojim će se planirati održivost obrazovnog programa nakon završetka projekta. Obrazovni program je na engleskom jeziku, uključuje moderan pristup poučavanju, individualne projekte te osigurava kompetencije koje pozitivno utječu na mogućnost zapošljavanja i samozapošljavanja.