Kolegij omogućuje razumijevanje značaja epistemologije znanja u procesu poučavanja prirodoslovnih, biomedicinskih i biotehnoloških tema kao temelj uspješnom definiranju cilja poučavanja i učenja u predmetu. Pohađanjem se stječu znanja i vještine analize, evaluacije i primjene nastavnih metoda, oblika i strategije poučavanja, učenja i vrjednovanja u predmetu.