Studenti koji su studij upisali odnosno studiraju po programu studija akademske godine 2019./2020. umjesto izrade i obrane završnog rada polagat će se završni ispit.

U prilogu se nalazi izvadak postupka "Završni ipist, raspodjela, izrada, obrana i ocjena Završnog/diplomskog rada i podjela diploma".
U prilogu se nalaze dokument naputak za prijavu i pšolaganje Završnog ispita na preddiplomskom  sveučilišnom studija - Brodostrojarstvo.


PM

PTJM