Razlozi razvoja intermodalnog transporta. Faze, pojmovi i subjekti u transportnom procesu. Transportni lanac/ECMT. Terminologija. Kontejnerizacija i paletizacij... više
Funkcioniranje i struktura prometnog sustava/definicije:promet, prijevoz, veze, intermodalnost, interkonektivnost,interoperabilnost. Intermodalni transportni su... više
Osnovni pojmovi teorije logističkih igara. Opći pojmovi i definicije iz domena matričnih igara. Kriterij Neumanna. Igre sa sedlom. Dominacija. Igre bez sedla. N... više