Teorijske osnove logističkih distribucijskih sustava. Fizička distribucija i kanali distribucije. Vrste kanala distribucije.Determinante izbora sustava kanala d... više
Elementi opskrbnog lanca. Elementi upravljanja lancem opskrbe. Prognoziranje potražnje u lancu opskrbe. Upravljanje rizicima u lancu opskrbe. Utjecaj efekta bič... više
Osnovni pojmovi simulacija. Modeli i simulacije, primjena simulacija u prometu za različite modove prometa.Slučajni brojevi: tablice slučajnih brojeva, generato... više
Elementi sustava povratne logistike, , Aktivnosti pri povratu robe, Prepreke pri uvođenju sustava povratne logistike, Upravljanje povratom, Dispozicija u povrat... više
Mjesto, uloga i eksploatacijske značajke prekrcajne mehanizacije. Podjela i fizičko-tehničke značajke robe. Podjela prekrcajne mehanizacije. Proizvodnost prekrc... više
Povijesni razvoj logistike, odnos logistike i tehnologije prijevoza. Osnovni pojmovi prijevozne logistike. Prijevozna logistika kao sustav. Ciljevi i strateške ... više
Tržišta prijevoznih kapaciteta. Kriteriji izbora lokacije infrastrukturnih objekata kao čimbenika realizacije logističkog koncepta. Modeli izbora lokacije infra... više
Analiza terminala (RTC, LDC) i skladišno-distribucijskih objekata i njihovih funkcija u sustavima prijevozne logistike. Kriteriji izbora lokacije infrastrukturn... više
Opći pojmovi o robno-transportnim centrima u racionalizaciji transporta i skladišnih kapaciteta. Struktura robnih i transportnih tokova i njihov utjecaj na form... više
Osnovni pojmovi i definicija logistike. Podjela logistike. Pojam tehničke logistike. Elementi tehničke logistike. Logistika i pouzdanost. Pokazatelji pouzdanost... više