Uvjeti eksploatacije i održavanja zrakoplova i osnovna međunarodna i nacionalna regulativa. Pojam otkaza i osnove pouzdanosti. Prognoziranje pouzdanosti. Pouzda... više
Teorija sigurnosti zračnog prometa, sadržaj i znanstvena metodologija izučavanja. Elementi evaluacije sigurnosne razine: uzročni čimbenici, konvencionalna i pro... više
Zrakoplovna nesreća, ozbiljne nezgode i nezgode. Istraživanje zrakoplovnih nesreća i nezgoda prema Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo. Dodatak 1... više
Osnove radiokomunikacija. Frekvencijska područja za rad u zračnom prometu: osnovne komunikacijske značajke, frekvencije za slučaj pogibelji, zrakoplovne govorne... više
Pojam i definicija nekonvencionalnog zrakoplovstva. Podjela nekonvencionalnih zrakoplova: VSTOL, STOVL, VATOL, HATOL kategorije. Tehničke i eksploatacijske kara... više
Uvod u teoriju letenja. Međunarodna standardna atmosfera. Fizikalna svojstva fluida. Osnovni zakoni strujanja. Mjerenje brzine leta zrakoplova. Ustaljeni horizo... više
Kordinatni sustavi u zrakoplovstvu. Bazne upravljačke površine. Ravnoteža zrakoplova-uzdužna, poprečna i po pravcu. Stabilnost zrakoplova - dinamička i statička... više
Teorija sigurnosti zračnog prometa, sadržaj i znanstvena metodologija izučavanja. Elementi evaluacije sigurnosne razine: uzročni čimbenici, konvencionalna i pro... više
Povijesni razvoj kontrole zračnog prometa. Elementi strategijskog planiranja prometa. Planiranje CNS/ATM koncepta. Europski kontekst razvoja zračnog prometa. AT... više
Povijest i razvoj sustava kontrole zračnog prometa. Službe komunikacije, navigacije i nadzora. Služba potrage i spašavanja. Usluge zrakoplovnog informiranja. Sl... više
Zaštita civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja. Definicije. Ciljevi. Zaštita versus olakšice u civilnom zrakoplovstvu. Međunarodna suradnja. Operacije, ... više
Povijesni pregled razvoja zrakoplovstva. Kategorizacija zrakoplova. Konstrukcijske koncepcije aerodina. Osnovni principi konstruiranja zrakoplova i zrakoplovne ... više