Temeljni pojmovi i predmet proučavanja mehanizacije i automatizacije u poštanskom prometu (poštanske tehnike). Automatizacija procesa. Osnovni principi i načela... više
Načela integracije Inteligentnih transportnih sustava i poštanskog prometa. Inteligentni poštanski sustavi. Inteligentna pošta. Internet poštanskih stvari. Znač... više
Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Pregled poštanske svjetske i nacionalne legislative kroz povijest. Poveznice sa sadržajem kolegija Prometno pravo. Izvor... više
Općenito o mrežama (struktura, topologija, upravljanje, kanalni i distributivni tok). Pojam i temeljne značajke poštanske mreže. Poštanska mreža davatelja pošta... više
Pojam i temeljne značajke tehnologije kurirskih procesa. Analiza razlika tradicionalne poštanske usluge i suvremenih usluga u poštanskom sustavu. Obuhvat kurir... više
Pojam i temeljne značajke sustava i procesa platnog prometa. Organizacija i ovlaštene institucije za platni promet. Zatvoreni i otvoreni sustav cirkulacije novč... više