Mehanička opterećenja zrakoplovnih konstrukcija: statička, dinamička, kombinirana. Toplinska opterećenja. Utjecaj aerodinamičkih sila na opterećenje zrakoplovne... više
Pojam eksploatacije i održavanja zrakoplova. Osnovni međunarodni i nacionalni propisi koji prate eksploataciju i održavanje zrakoplova. Međunarodna i nacionalna... više
Uvod. Elementi konstrukcije zrakoplova. Faktori omjera težine prema nosivosti zrakoplova i krutosti prema težini zrakoplova. Tipični konstruktivni elementi zrak... više
Sustavi komandi leta. Autopilot. Statička / dinamička / aerodinamička kompenzacija komandnih površina. Sustav podvozja zrakoplova. Kabina zrakoplova. Instalaci... više
Uvod: održavanje zrakoplova i osnovna međunarodna i nacionalna regulativa, specifičnost održavanja zrakoplova u vojnom zrakoplovstvu. Pojam otkaza i osnove pouz... više
ICAO Annex 6 i EU OPS zahtjevi. Uvjeti certifikacije i nadzora avioprijevoznika. Zahtjevi za let pod svim meteo uvjetima. Zahtijevana oprema i instrumenti. Zah... više
Uvod u predmet. Mase i balansiranje. Terminologija. Definicije. Metode za određivanje pozicije težišta i mase zrakoplova. Utjecaj mase i pozicije težišta na per... više
Povijesni presjek razvoja. Konstruktivne koncepcije. Uporaba i operacije helikopterima. Funkcija, tipovi i konstrukcija nosećih rotora. Komande leta i upravljan... više
Relevantne karakteristike fluida. Atmosfera. Aerostatika. Kinematika fluida. Geometrijske i aerodinamičke karakteristike aeroprofila i krila. Nevrtložno strujan... više
Uvod u kinematiku, kinematika čestice i krutog tijela; Inercijske sile, D'Alambertov princip; Rad, Snaga. Gibanje čestice, dinamika sustava i krutog tijela,... više
Uvod: vojni i civilni zahtjevi letenja visokim brzinama, Mjerenje visokih brzina strujanja. Normalni udarni valovi. Kosi udarni valovi. Ekspanzijski valovi. Stl... više
Povijesni razvoj kvalitete i koncepti kvalitete. Međunarodne i nacionalne norme sustava kvalitete. Kontrola kvalitete, osiguranje kvalitete, upravljanje kvalite... više
Zakonski preduvjeti i zahtjevi za zrakoplovne konstrukcije u pogledu štetne emisije. Osnove akustike. Zrakoplov kao izvor buke, zračna i strukturna buka. Komuna... više
Vrste zrakoplovnih pogonskih sustava. Elisno-klipni pogonski sustav. Teorijske osnove klipnih motora. Osnovne podjele. Idealni i realni procesi. Bogatstvo smjes... više
Teorijske osnove mlaznih motora, podjele mlaznih motora. Idealni ciklusi mlaznih motora. Radni procesi i njegovi pokazatelji. Potisak i glavne performanse mlazn... više