Gradivni materijali implantata, bataljaka i protetičkog nadomjeska, biomehanika u implantoprotetici (IP), dijagnostički postupci i planiranje, klinički postupci... više
Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.... više