Uvod u biomedicinsku i zdravstvenu informatiku, temeljni pojmovi.

Zdravstveni informacijski sustavi u Republici Hrvatskoj.

E-zdravlje.

Normizacija u biomedicinskoj i zdravstvenoj informatici.

Podatci o bolesniku i elektronička pohrana podataka.

Zaštita podataka u biomedicini i zdravstvu.