Predmet daje studentima osnovna znanja o karakteristikama eukariotskog genoma i specifičnostima genoma tumorskih stanica. Također je zastupljena i pojava nestabilnosti genoma karakteristična za tumorske stanice kao i pojašnjenje posljedica koje nestabilnost izaziva u stanici. Težište je dano na karakteristike genoma čovjeka. Nestabilnost genoma uzrokovana je neispravnim popravkom oštećenja DNA, stoga su područja mutacije i popravak također zastupljena u ovom predmetu. Predmet također uči o genetičkoj podlozi tumora mozga i tumora usne šupljine, te o putovima prijenosa signala koji su odgovorni za nastanak i progresiju tumora. Praktični dio predmeta osposobljava studente za otkrivanje nestabilnosti genoma u tkivu tumora čovjeka. Metode koriste mikrosatelitne genske biljege, dinukleotidna i tetranukleotidna ponavljanja koja se nalaze u blizini gena i čija polimorfnost u broju ponavljanja služi kao tzv. polimorfni biljeg.

Studenti dobivaju uvid u najnovija istraživanja u ovom znanstvenom polju. Težište je stavljeno na nove znanstvene spoznaje o karakteristikama genoma tumorskih stanica. Konkretna područja koja predmet obuhvaća: Tipovi genomske nestabilnosti u stanicama tumora, Mutacije i popravak, Kontrola genske ekspresije i RNA izrezivanje, Molekularna genetika tumora središnjeg živčanog sustava, Put prijenosa signala Wnt. Vježbe: Detekcija gubitka heterozigotnosti (LOH, od engl. loss of heterozygosity), Analiza mikrosatelitnih genskih markera, Detekcija mikrosatelitne nestabilnosti genoma tzv. MSI (od engl. microsatellite instability), Metode detekcije mutacija- SSCP/Heteroduplex, Elektroforeza na Spreadex gelovima, Izolacija DNA i RNA, Imunohistokemija.

Nastavnik je u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.