Studenti će se tijekom semestra upoznati sa primjenom različitih suvremenih grafičkih tehnika u području suvremene ilustracije. Cilj navedenog je stjecanje vještina i razvijanje osobnog likovnog vizualnog izraza.

Studenti će napraviti projekt koji obuhvaća proces pripreme skica, razrade, analize, primjene različitih suvremenih digitalnih grafičkih tehnika, usvajanje i objašnavanje  terminologije, definiranje i demonstriranje suvremenih grafičkih tehnika te prezentiranje završenog projekta.

Studenti će koristiti i kombinirati različite digitalne grafičke tehnike kao sastavni dio projekta. Osposobiti studente da sami postavljaju i u svom radu primjenjuju bitne kriterije za kvalitetnu realizaciju grafike te upoznavanja sa suvremenim i netradicionalnim grafičkim tehnikama i njihovoj primjeni u suvremenoj umjetničkoj praksi te ilustraciji. Omogućiti da nauče graditi specifičan grafički senzibilitet u skladu s novim izražajnim mogućnostima.

Zavšeni projekt studenti će prezentirati na godišnjoj izložbi studentskih radova u prostorima AUKOS.


Cilj je predmeta omogućiti studentima stjecanje teorijskih i praktičnih spoznaja o strukturi i zakonitostima ilustrirane knjige i slikovnice, na temelju kojih će ih moći samostalno oblikovati razumijevajući specifičnosti određenih vrsta i žanrova, određene čitateljske publike ili uzrasta. Osposobiti studente da u tekstovima koje ilustriraju  prepoznaju, odabiru i na kreativan način koriste elemente adekvatne za kvalitetnu vizualizaciju. Osposobiti ih da sami razvijaju, postavljaju i u osobnom praktičnom radu primjenjuju bitne kriterije za kvalitetnu izvedbu u cijelom procesu od razumijevanja teksta, koncipiranja i razvoja likovne ideje, odabira načina izvedbe i njene konačne realizacije.

Omogućiti studentima stjecanje iskustva i produbljivanje spoznaja kroz učestalo predstavljanje, analiziranje, kompariranje te valoriziranje svog i tuđeg rada. 


Cilj je predmeta omogućiti studentima stjecanje teorijskih i praktičnih spoznaja na temelju kojih će moći percipirati ilustraciju u digitalnom okruženju. Osposobiti ih da putem specifičnih alata suvereno kreiraju i optimiziraju digitalne slike fizički nastale ilustracije. Omogućiti im stjecanje iskustva i produbljivanje spoznaja kroz učestalo predstavljanje, zajedničko analiziranje, kompariranje te valoriziranje nastalog rada prema projektnom zadatku. Razvijati kapacitet samostalnog i timskog rada.

Studenti će se tijekom semestra upoznati sa primjenom različitih suvremenih grafičkih tehnika u području suvremene ilustracije. 
Cilj navedenog je stjecanje vještina i razvijanje osobnog likovnog vizualnog izraza. Studenti će napraviti projekt koji obuhvaća proces pripreme skica, razrade, analize, primjene različitih suvremenih digitalnih grafičkih tehnika, usvajanje i objašnavanje  terminologije, definiranje i demonstriranje suvremenih grafičkih tehnika te prezentiranje završenog projekta.
Studenti usvajaju i primjenjuju sposobnosti analiziranja medija grafike te odabira i korištenja pojedinih tehnika prema osobnom umjetničkom afinitetu.
Završeni projekt studenti će prezentirati na godišnjoj izložbi studentskih radova u prostorima AUKOSa.