Osnovne komplementarne metode rehabilitacije i prevencije u preventivnoj fizioterapiji. Razvijanje baze praktičnih znanja iz primjene komplementarnih metoda fizioterapije u okviru integrativne medicine.

Konceptualni okvir primjene alternativnih metoda u sportu, rehabilitaciji i wellnessu. Akupunktura-osnovni principi i metode. Akupresura- osnovni principi i metode. Primjena magneta u suvremenoj fizioterapiji. Kraniosakralna terapija, pilates. Vibracijski trening i rehabilitacija. Miofascijalna masaža u prevenciji i rehabilitaciji.

 

Uvod u sportsku ortotiku i protetiku. Primijenjena anatomija i medicina bandažiranja. Pripreme za tejping. Upotreba i uklanjanje protetskih i ortotskih pomagala. Ortopedski ulošci za stopalo u sportu i rekreaciji i prateće vježbe. Ortotika koljena kod ozljeda pobočnih i ukrštenih ligamenata, hiperekstenzije koljena i patelofemoralnog sindroma i prateće vježbe. Protetika natkoljenice, kuka i zdjelice i prateće vježbe. Ortotika ramenog pojasa i nadlaktice kod ozljede akromioklavikularnog zgloba, glenohumeralnog zgloba i kontuzija mišićne lože i prateće vježbe. Protetika podlaktice i šake te prateće vježbe.

 


Osnovni principi primjene fizioterapijskih postupaka u postoperativnom liječenju, fizioterapija kod politraume. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba koje su doživjele traumu koštano-zglobnog sustava kao što su prijelomi podlaktice i šake, nadlaktice i ramena, kralježnice, zdjelice i kuka, natkoljenice, potkoljenice te stopala. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod uganuća i iščašenja zglobova te vrste imobilizacija. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod nestabilnih zglobova: ramenog zgloba, zgloba koljena i zgloba gležnja; problemi i posljedice nestabilnih zglobova. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u traumatologiji. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s puknućem mišića i puknućem ligamenata. Vrste amputacija i komplikacije na bataljku, biomehanika hoda s protezom, protetika donjih i gornjih udova: odabir vrste proteze, priprema za protetičku opskrbu.

Fizioterapija u ortopediji, specifičnosti fizioterapijske procjene: posebni testovi i mjerni instrumenti

za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod

osoba s prirođenim i stečenim bolestima zglobova kralježnice, prsnog koša, ramenog obruča,

podlaktice i šake, zgloba kuka, disfunkcije sakroiliakalnih zglobova i zglobova koljena i stopala.

Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima kostiju kao što

su: poremećaji metabolizma vitamina, juvenilne osteohondroze, upale kostiju, frakture, tumori

kostiju te kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima veziva i mišića-sindromi prenaprezanja.

Funkcionalni pristupi u rehabilitaciji ortopedskih pacijenata. Fizioterapijski proces kod osteosinteze

i komplikacija zbog osteosinteze. Specifičnosti i razlike planiranja fizioterapijskog procesa kod

operativnog i neoperativnog liječenja ortopedskih bolesti. Temeljni principi primjene različitih

fizioterapijskih koncepata u ortopediji. Primjena ortoza i proteza kod prirođenih i stečenih

ortopedskih bolesti te korištenje elektronskih pomagala i pomagala u aktivnostima svakodnevnog

života pacijenta. Značaj i uloga fizioterapeuta u edukaciji pacijenta.


Principi fizioloških reakcija mišića na vježbu i povredu. Komplikacije ozljeda mišića. Putevi boli. Fizioterapija u liječenju ozljeda mišića i tetiva. Indikacije i kontraindikacije za primjenu elektroanalgezije. Indikacije i kontraindikacije za primjenu superficijalne termoterapije. Hidroterapija. Karakteristike primjene terapijskog ultrazvuka kod povreda mekih tkiva u kombinaciji s drugim modalitetima u fizioterapiji. Terapijske vježbe kod povreda. Potencijalni ozbiljni simptomi i znakovi kod vježbanja nakon povreda.

Kolegij opisuje osnovne fizikalne pojmove i zakone vezane uz biomehaniku ljudskog tijela. Takodjer je dan i uvid u anatomiju tijela važnu za pokretanje dijelova tijela i otpor opterećenju. To omogućuje analizu pokreta i opterećenja ljudskog tijela.

Osnove fizike za studente preddiplomskog studija fizioterapije omogućava studentima praćenje kliničkih kolegija.