Spoznati anatomsku građu biljnih tkiva i organa.

E-kolegij se razvija u sklopu projekta "Učenje biologije u epidemiološki prilagođenom istraživačkom okruženju" (IP-CORONA-2020-12-3798) kojeg je financirala Hrvatska zaklada za znanost.