Pregled povijesti muzeja i razvoja muzeologije (heritologije) kao znanosti; osnove teorije muzeologije i osnove funkcioniranja muzeološke institucije i muzejske ustanove; osnove muzeografije kao primijenjene muzeologije s naglaskom na muzeološke funkcije prikupljanja, zaštite, dokumentiranja, istraživanja i prezentacije (komuniciranja) muzejskih predmeta. Stjecanje znanja o klasifikaciji (tipologiji) i organizaciji muzeja, načinu upravljanja muzejima, o pojmu mreže i matičnosti muzeja, o organizaciji muzejske građe po zbirkama. Upoznavanje s profesionalnim kodeksom muzejske struke i Zakonom o muzejima u Republici Hrvatskoj. Posebni segment predavanja, seminara i terenske nastave predstavlja upoznavanje s konceptom i praktičnom razradom muzejske izložbe, odnosno upoznavanje s temeljnim postavkama muzejske izložbe na teorijskoj i na praktičnoj razini, od povremenih izložbi u muzejima i galerijama do muzejskih stalnih postava. Predmet je primarno vezan uz umjetničke muzeje i zadržava se na stjecanju elementarnih znanja i vještina neophodnih za rad u toj vrsti muzeja.

Sadržaj predmeta:

Obrađivanje sadržaja povijesno-umjetničke hermeneutike, a posebno metoda za analizu umjetničkog djela kao što su formalna, stilska i ikonografska analiza koje se primjenjuju u interpretaciji tradicionalnih medija likovne umjetnosti. Uključit će se i metode koje se koriste  u interpretaciji suvremene umjetnosti i  sadržajima vizualne kulture kao što su kontekstualna i semantička analiza. Sadržaji obuhvaćaju tehnike i elemente slikarske,  kiparske, crtačke, grafičke forme koji su osnova za razumijevanje i interpretiranje vizualnih karakteristika likovne umjetnosti. Obrađuju se i izražajni i izvedbeni elementi fotografije, filma i videa kao i  različiti oblici popularne kulture i masovnih medija koji imaju snažan učinak na suvremenu umjetnost. Građa se objašnjava na reprezentativnim primjerima svjetske i hrvatske umjetnosti od prapovijesti do 21. stoljeća te primjerima vizualne umjetnosti i popularnih medija. 20% sadržaja tumačit će se na terenskoj nastavi u muzeju, galeriji ili urbanom prostoru.

Ciljevi predmeta:

·           Razvijanje vizualne percepcije istraživanjem tehnoloških i formalnih karakteristika umjetničkog djela i elemenata popularne kulture.

·           Usvajanje temeljne stručne terminologije i hermeneutičkih metoda za opis, analizu i interpretaciju umjetničkih djela likovne i vizualne umjetnosti te medija popularne kulture.

Samostalno interpretiranje raznovrsnih vizualnih pojava od tradicionalnih tehnika  do suvremenih vizualnih medija.


Kolegij daje pregled povijesti skulpture. Studente se upoznaje s problemima kiparskog medija i kiparskog izraza te sa specifičnostima umjetnosti kiparstva, kako u kontekstu povijesno-stilskih epoha tako i izvan stilsko-kronoloških parametara
Ciljevi predmeta su: 
•stjecanje temeljnih znanja o kiparstvu u vremenskom okviru od prapovijesti do danas
•stjecanje temeljnih znanja o kiparskim vrstama, kiparskim temama te o kiparskim materijalima i tehnikama
•upoznavanje studenata sa formalnim i stilskim obilježjima te sadržajima umjetnosti kiparstva u različitim stilskim epohama
•upoznavanje s različitim povijesno-umjetničkim, stilskim te povijesnim kategorijama i terminima
•upoznavanje sa najznačajnijim umjetnicima kiparstva
•interpretacija odabranih umjetničkih djela, upoznavanje nekih od najznačajnijih umjetnika i najznačajnijih primjera kiparstva zapadne civilizacije; upoznavanje spomeničke baštine umjetnosti kiparstva na području današnje Hrvatske kao i lokalne spomeničke primjere kiparskog stvaralaštva