Predavanja kolegija Tipologija i forma u arhitekturi III donose komparativni prikaz različitih tipoloških karakteristika, koncepata i projektantskih paradigmi unutar funkcionalnih tipova koji dominantno spadaju u javne investicije - vrtići, škole, bolnice, zgrade za sport i rekreaciju. Kroz preglede i analize referentnih arhitektonskih primjera prezentiraju se i istražuju specifični projektni zahtjevi pojedinog funkcionalnog tipa (zahtjevi lokacije, programa, funkcionalnih i prostornih aspekata) te se prezentira njegov povijesni i suvremeni razvoj, kao i njegovi kompleksni fenomeni.