Uvod u kvantnu mehaniku (prvi ciklus), kvantna informacija i algoritmi (drugi ciklus).